Smith (cont.)
Mary "Currie" b. 3 Aug 1868
Mary Anne b. 20 Sep 1902, d. 13 Apr 1985
Nellie Ann b. 7 Jul 1915
Peter b. b 16 Jun 1839
Sarah Cook b. 13 Jan 1873
Sarah Stephenson b. 1913, d. 1996
Walter Noble b. 5 May 1871
William b. 11 Jun 1836
William b. b 6 Mar 1842
William b. 12 Oct 1864
William b. 25 Nov 1869
William b. 18 May 1874
William b. c 1888
William b. c 1889
Smith (cont.)
William b. 12 Mar 1895
William b. c 1903
William "Bo" b. c 1903
William "Currie" b. 18 May 1874
William "Peter" b. b 6 Mar 1842
William "Peter" b. 12 Oct 1864
William "Peter" b. 25 Nov 1869
Souter
Jane b. c 1866
Sparham
Sarah b. c 1796
Spence
Elsie b. c 1827, d. 3 Jan 1892
Elspet b. c 1827, d. 3 Jan 1892
Steel
Jane b. 21 Feb 1866, d. 29 Oct 1928
Stephen
Aleckina b. 8 Sep 1896
Alexandra Georgina b. 14 Jan 1905
Catherine b. 6 Dec 1909, d. 24 Feb 1995
Christine b. 1943, d. 2000
Elizabeth b. c 1846
Gladys b. 18 Jan 1910, d. c 1988
James b. c 1898
James b. 1910, d. 2007
Jane b. c 1844
John b. 15 Oct 1904, d. 26 Sep 1991
John Robb b. 28 Nov 1906